Odrušování elektrických zařízení
Výroba odrušovacích filtrů
Projektování, konstrukce a výroba elektrických zařízení
 
Česky English Deutsch
Vyhledávání podle názvu
Katalog | Filtr K3620610
 

Kondenzátorový filtr K3620610

Technická data

  • jmenovité napětí 3x500V/50-60Hz

  • unikající proud viz.tab

  • el. pevnost mezi vývody 1.400V DC mezi vývody a pouzdrem 1.400V DC

  • kategorie klimatické odolnosti 25/70/10

  • jmenovitá teplota +40°C

  • vývody lankem CSA 1,5mm2

  • kondenzátorový filtr je určen k potlačení radiového rušení v kmitočtovém pásmu 0,15 - 30MHz.

  • filtr se připevňuje k tlumivce pomocí čtyř šroubů do plechu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou (ČSN EN ISO 7049) 4,8x9,5mm a k vývodům tlumivky potom pomocí kabelových ok

  • filtr je zalit samozhášivou zálivkou do kovového pouzdra, které je vodivě spojeno s ochranným vodičem PE

  • ostatní informace jsou uvedeny v předmětové specifikaci


ES prohlášení o shodě.pdf
  ES prohlášení o shodě.pdf  


Typ filtru Unik. proud [A] Objed. číslo Hmotnost [kg] Cena
K3620610 < 3,0 371512900015 1,3 ceník


Kondenzátorový filtr K3620610 (připevněný na tlumivce uprostřed)


Typové značení kondenzátorových filtrů RWMO

Kapacity jsou uváděny v pF ve tvaru yxx, kde xx číselné označení kapacity a y je počet nul za číslem xx.

 

Příklady:

322 = 22 000 pF = 22 nF
510 = 10 00000 pF = 1 mikroF


Rozměrový náčrt


Značení na filtrech

typový štítek č.5